Gids : Kweken van kwartels

De kweek van kwartels

Deze kweekgids voor kwartels wordt u gratis aangeboden en mag gedownload worden.

La Belle Caille de Blé, uw partner voor kwaliteitsmateriaal, schenkt u deze gids.

Hoofdstuk 1 - Voorwoord

Hoofdstuk 2 - De kwartel

Hoofdstuk 3 - De kwekers

Hoofdstuk 4 - Verse eieren

Hoofdstuk 5 - Bevruchte eieren

Hoofdstuk 6 - De opslag van eieren

Hoofdstuk 7 - De broedmachines

Hoofdstuk 8 - Uit het ei komen

Hoofdstuk 9 - Het moederhuis

Hoofdstuk 10 - Het vetmesten van de kwartels

Hoofdstuk 11 - Afval

Hoofdstuk 12 - De slacht

Hoofdstuk 13 - Verwarmen

Hoofdstuk 14 - Vochtige ontpluiming

Hoofdstuk 15 - Droge ontpluiming

Hoofdstuk 16 - Verwijderen van ingewanden

Hoofdstuk 17 - De schoonmaak

Hoofdstuk 18 - Het uitdruppen

Hoofdstuk 19 - De verkoop van het eindresultaat

Hoofdstuk 20 - Prophylaxie

Hoofdstuk 21 - Besluit

HOOFDSTUK 1 - VOORWOORD

De zin om uw eigen pluimvee of klein wild te kweken, is steeds meer en meer in opkomst. Maar heoveel kandidaat kwekers liepen zich niet vast op allerhande soort kweekproblemen. Bij deze wensen wij u hierbij enkele adviezen verlenen waardoor de zin om verder te doen met uw hobby aanwezig blijft en uw kleine onderneming alive and kicking blijft.

HOOFDSTUK 2 - DE KWARTEL

De kweekkwartel behoort tot de familie van de fazantachtigen. Het handelt hier over een gemakkelijk te kweken soort die geen hoge eisen stelt aan de infrastructuur.

De kwartels worden reeds lang gekweekt voor hun vlees en eieren. In onze regio is het eten van kwartels steeds populairder geworden. In de Zuidelijke landen worden ze vrij veel geserveerd in allerhande bereiden en sauzen.
De kwartelkweker wordt ook wel een coturniculteur genoemd. De kweek gebeurt altijd met exemplaren die in geboren zijn in gevangenschap.

Preambule over het kweken van kwartels

HOOFDSTUK 3 - DE KWEKERS

De kwartels die bestemd zijn voor de kweek bereiken vanaf 6 tot 7 weken hun sexuele volwassenheid. De hanen worden bij de hennen (geen bloedverwantschap) geplaatst, met een verhouding van 1 haan per 3 tot 4 hennen. Op deze wijze verkrijgt men een goede verhouding op vlak van vruchtbaarheid. Wanneer men echter bevruchte eieren verkoopt, plaatst men best 1 haan per 3 hennen.

In het algemeen plaatst met 8 hanen en 24 hennen in een kooi van een halve vierkante meter omwille van de volgende redenen :

Onze kwartelkooien art VC47 en VC48 zijn voorzien van een eetbak die tot een 1 kg voeding kan bevatten. Een kweekdier heeft ongeveer 35 gr voeding nodig per dag. Op deze wijze kan u de voeding beperken tot één maal per dag (liefst 's avonds)
De waterbakken dienen elke dag te worden gecontrolleerd. Dit is bijzonder belangrijk voor de gezondheid van uw dieren. Meer nog, hoe langer uw dieren zonder water vallen, hoe langer het duur voor ze beginnen te leggen.

couple de cailles adulte

Een Hen en een Haan

De temperatuur van het hok mag niet lager zijn dan 15 graden. Wees dus bijzonder aandachtig bij het bijhouden van de temperatuur want bij lagere temperaturen, zullen de kwartels beginnen ruien.

Kwartels die beginnen te ruien, zullen de volgende 6 weken niets meer leggen. U kan deze periode inkorten door bepaalde voedingssupplementen aan te bieden die u op onze commerciële site, "voeding en supplementen" kan terug vinden.

Zie een video

Een verwarmingssysteem is dus voor de koude seizoen onontbeerlijk. Het ideaal is het verlengen van uw chauffage-leidingen tot in het hok of verwarmen via een elektrische warmteblazer.

Eens uw kweekkoppels in goede omstandigheden in het hok geplaatst zijn, zullen zij de komende acht maanden voor eieren zorgen.

U kan dus zonder problemen meer dan 250 eieren per hen rapen. U kan de leggende hennen gemakkelijk controleren. Plaats ze in individuele kooien en controlleer de kwaliteit van de eieren. Bij het leggen, produceert de kwartel altijd het zelfde soort eieren die bijna altijd over dezelfde schalen beschikken.Men kan bijna stellen dat de eieren van dezelfde hen bijna vergelijkbaar zijn met het DNA van de mensen.

Via deze controle is het bijzonder gemakkelijk om niet leggende hennen te herkennen. Maar deze vervangen is niet zo simpel want kwartels verdedigen hun terretorium en indringers worden niet getollerreerd. Vrij vaak worden nieuwe hennen dan ook afgemaakt door de andere kwartels. Om dit te vermijden, dient men de slaapnesten te wisselen met die van een andere kooi. Op deze wijze krijgt de nieuwe hen de kans om zich te integreren zonder het gevaar te lopen om aangevallen te worden. Ditzelfde geldt tevens voor de integratie van nieuwe hanen.

Tijdens de wintermaanden, hebben de kweekdieren ongeveer 18 uren licht nodig om hun leg te blijven uitvoeren. Een goede hygiene in de kooien is uiterst belangrijk want de gezzondheid van uw dieren is hier bijzonder afhankelijk van. De eieren zullen dan ook vlotter bevrucht zijn als de dieren niet in contact komen met vervuilende bacterien. Het eenvoudigste systeem is het gebruik van de kooi VC47 met een hellingsvlak van 5 % waarbij u de eieren kan rapen zonder de poten van de dieren aan te raken.

cage caille pondeuse

KWEEKKOOI VC47 - Koop één of meerdere kooien aan speciale prijzen

Hou er rekening mee dat de kweekkoppels ook steeds door de rui moeten komen. Dit heeft tot effect dat de leg even zal stilliggen. Voedingen met een vetmestsuppplementen, zorgt ervoor dat hun gewicht na twee weken reeds aanvraadbaar is en ze dus klaar zijn voor consommatie.

HOOFDSTUK 4 - VERSE EIEREN

Kwarteleieren zijn erg lekker en worden bijzonder gewaardeerd door kinderen. Ze zijn daarenboven anti-allergeen en zijn bijzonder werkzaam in het genezingsproces bij ziektes. Men mag de verspreiding van deze lekkerij dan ook niet verwaarlozen.

oeufs de caille

HOOFDSTUK 5 - DE BEVRUCHTE EIEREN

De geraapte eieren zullen een bevruchtingspercentage hebben van ongeveer 80 %. De leg van de eieren gebeurt meestal 's avonds waardoor het rapen van de eieren met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren.

De eieren worden opgeslagen in een frisse ruimte van ongeveer 15 graden en een luchtvochtigheidsgraad van 60 %. Een voedingskelder is dan ook de ideale plaats hiervoor. Opgepast als het te droog wordt, want dan loopt het eiwit doorheen de schaal. De eieren zullen in dit geval dan ook nooit tot de fase van openbreken komen en dienen dus niet in de broedmachine te worden gelegd.

De opslag mag maximaal 10 dagen in beslag nemen vooral in de broedmachine te worden gelegd. U kan de eieren dan ook sorteren vooraleer verder te gaan. Eieren die te klein, te groot, te rond of te ovaal zijn kunnen wel dienen voor consumptie en kunnen als verse eieren verkocht worden.

Een ideaal ei voor de broedmachine weegt ongeveer 12 gramm met een lengte van 34 mm en een diameter van minimaal 25 mm. Uiteraard kunnen de waarden van de eieren varieren volgens de verschillende hennen.

Bevruchte eieren kopen
oeufs de caille

Gecalibreerde bevruchte eieren

Kwarteleieren omschrijving

Kwarteleieren zijn bruin, wit, zwart gevlekt op een witte achtergrond. Deze kleurschakeringen beïnvloeden geenszins de kwaliteit en de vruchtbaarheid van de eieren.

oeufs de caille fécondé

HOOFDSTUK 6 - DE VERPAKKING VAN BEVRUCHTE EIEREN

De bevruchte eieren worden steeds met de punt naar beneden geplaatst om de luchtzak in het ei niet te schaden door het eigeel. Men moet wel krassen vermijden in de schaal en een plateau voor kleine kippeneieren is het ideaal om ze te rangschikken.

oeufs de caille fécondé stokage

Bestellen van kwarteleieren

De eieren 30° laten hellen

De eieren moeten 30 ° helling hebben. De kartonnen moeten twee maal per dag gedraaid worden. Persoonlijk kies ik ervoor om de eieren een kwart draai te draaien in wijzerzin om te vermijden dat eht eigeel aan het membraam blijft kleven.

Dit alles moet bijzonder voorzichtig gebeuren om te vermijden dat we de draden niet breken die het eigeel op hun plaats houden. Deze handelingen meoeten we echter zeker uitvoeren vooraleer onze eieren in de broedmachine terecht komen.

HOOFDSTUK 7 - DE BROEDMACHINES

La Belle Caille de Blé Verkoopt een ruim gamma broedmachines die ideaal zijn om een maximaal resultaat te boeken.

MET ONZE BROEDMACHINES IS HET SUCCES VERZEKERD.

Wij verkopen verschillende types broedmachines. Wanneer de kuikens geboren worden op de plaats waar ze werden uitgebroed, spreken we over het gamma van de familiale broedmachines, zoals de Covatutto van Novital.
Wanneer de kuikens geboren worden in eclosoir die zich in het onderste deel van de broedmanchien bevindt, spreken we over een incubator.
Een familiale broedmachine kan dus vervolledigd worden met een eclosoir.

In onze broedmachines worden de eieren op een universele plaat geplaatst. De eieren worden gedraaid door een beweiging waardoor ronde beweging wordt omgezet in lineaire beweging.Dit type broedmachine worden omschreven als automatisch, dus zonder manuele manipulatie.

In onze incubators, worden de eieren rechtop geplaatst op de plaat. De eieren worden gedraaid door een mechanisch systeem dat door een motor wordt aangedreven.

Onze broedmachines en incubators zijn mechanische van luchtstroom voorzien. Het zijn dus dynamische machines. De incubators zijn tevens voorzien van een elektronisch systeem die de luchtstroom aan de binnenkant van de machine reduceert. Artiekl IP01 bezit zo geen systeem.

Vooraller we de eieren in de incubator kunnen plaasten, is het een zaak om eerst de temperatuur van het broeden in de machine te bereiken.

De incubator moet ingesteld worden op 37.8 graden op het niveau van de eieren. Dit is de ideale temperatuur voor het broeden van de eieren.

Onze broedmachines zijn voorzien van thermometers in celcius en Fahrenheit. Wij gebruiken dit type thermometers omdat ze toelaten bijzonder nauwkeurig te werken. Daar we gewend zijn om met graden Celcius te werken, gaan we de waardes omzetten naar graden. De Fahrenheit-waardes moeten me met 32 verminderen en dan delen door 1.8.

Voorbeeld : Hoeveel graden zijn 100 graden fahrenheit ?

68

(100 – 32) : 1.8 = 37.78

Dus 100 graden Fahrenheit = 37,78 graden Celsius.

Om Celsius om te zetten in Fahrenheit : Vermeningvuldigen graden Celsius met 1,8 en 32 toevoegen.

Voorbeeld : 38.2 graden Celsius is hoeveel Fahrenheit ?

68,76

(38.2 X 1.8) +32 =100.76

Dus 38,2 graden Celsius = 100.76 graden Fahrenheit.

De thermometer in onze manchines zijn echte precisieapparaten.

Wanneer de gewenste temperatuur constant blijft in de machine, kunnen we de eieren inbrengen en wordt de temperatuur gedurende de volledige broed opgevolgd.

De temperatuur mag licht schommelen volgens de positie van de thermometer in de broedmachine.

U kan ook de instellingen invoeren bij de thermostaat die vooraf afgesteld werd vooraleer ze door ons verkocht worden.

In de incubator moet een vochtigheidsgraad van ongeveer 53 % behouden worden tijdens de eerste 14 dagen. Vervolgens kan men de vochtigheid verhogen naar 58 % om het uit het ei komen te vergemakkelijken.

Dit kan men bereiken door de verdamingsoppervlakte in de waterbak te verhogen of op een andere manier die ind e handleiding van de verscheidene machines staat omschreven.

Vanaf de 14de dag moeten de eieren in de incubator niet worden gedraaid. Bij een familiale machine dient men de draaimotor dan ook stil te leggen. In de incubator mag men dan de eieren verplaatsen naar de eclosoir waar de kuikens kunnen uitkomen. De geboorte gaat door op de 17 of 18 de dag. Vergeet niet de incubator na elke kweek grondig te reinigen en te ontsmetten. Zeker wannneer er kuikens dood geboren zijn.

U kan een volledige info verkrijgen door onze gids te lezen : gebruik van een broedmachine.

Gebruik bij voorkeur Virkon om de broedmachines te ontsmetten. Dit is een erg sterke bacteriebestrijder.

couveuse pour élevage caille

Pagina die u de broedmachines toont

HOOFDSTUK 8 - HET UITKOMEN VAN DE KUIKENS

Na de 17de dag in de incubator, worden de kuikens geboren volgens de ratio van 5 % op de 16de dag, 20% op de 17de dag en 60 % op de 18de dag en 5 % op de 19de dag.

éclosion cailleteau

Aankopen van bevrucht eieren

Het uitkomen van de kuikens als een klein mirakel

Wanneer u naar een winkel stapt om een broedmachine te komen, geef ik u graag enkele tips.

De kuikens wegen ongeveer 8 gramm en zullen u verrassen door hun vitaliteit.

Om uit het ei te komen, zullen de kuikens een groot gat boren in de schaal en gooien ze de schaal vervolgens weg met hun poten. Deze actie staat gekend onder de naam, uitbreken.

 

Geboorte van een kuiken

Een magisch en leerrijk moment.

Danskzij de chauffage en de ventilatie in de incubator zullen de kuikens snel drogen. Het is belangrijk om ze in de eclosoir te laten gedurende 24 uur vooraleer we ze in de materniteit zullen plaatsen. (artikel VC46/C)

Vanaf dan kunnen we de kuiken in hun natuurlijke omgeving plaatsen en moeten ze dus ook gevoed worden.

Het uitbreken kan dus over verschillende dagen gespreid worden. Ze blijven dus 24 tot 36 uur in de exlosoir zodat ze hun eicel kunnen verteren.

De kuikens worden gesorteerd voor ze in de materniteit worden geplaatst. De misvormde kuikens worden best geëlemineerd daar ze een smet zijn op uw kweek.

De misvormingen kunnen ze op verschillende terreinen manifesteren zoals gekruiste bek, misvormde poten, geen levenslust, enz....

Indien uw kweekkoppels in goede gezondheid verkeren, dient u in dit geval de verdelingen in uw broedmanchine even ter herzien want dan ligt de oorzaak van de misvormingen niet bij de ouders.

De misvormingen zijn meestal te wijten aan een te hoge of een te lage temperatuur. Zo kan een temperatuur van meer dan 39 graden uw volledige kweekoogst vernietigen als dit enkele uren aanhoudt. Ook een afwijkende vochtigeheidsgraad kan de oorzaak zijn van misvormingen. U heeft het welslagen van de kweek volledig in eigen handen.

Om het uitbreken van de kwartels te vergemakkelijken, kan men vanaf de 14de dag een zuuroplossing van 8 % toevoegen. Men mag rekenen op twee soeplepels per liter water.

Het zuurte-effect zal verdampen vanaf 35 graden en zal de kalk van de schaal omzetten in CO2. Dat zal de schaal breekbaarder maken. Keukenazijn met 5 of 8 % ziirtegraad voldoet prima voor deze actie.

Deze zuurteoplossing is zonder gevaar voor de geboorte vn uw toekomstige pareltjes op voorwaarde dat men de dosis respecteert.

Wanneer u nieuw water in de incubator plaats, heeft dat liefst een temperatuur van 38 graden waardoor temperatuurschommelingen in de incubator vermeden worden.

HOOFDSTUK 9 - DE MATERNITEIT

de beschikbare materniteiten zie de pagina op de site.

Uw kwartels zijn nu reeds 24 uur oud en zijn klaar om de incubator te verlaten.

maternité caille


Pagina van materniteiten voor kwartels, kuikens en ander gevogelte.

 

24 uurs kwartels

De materniteit moet een temperatuur hebben van 38 graden door het gebruik van of warmtelampen met infrarood 150 W, een kweeklamp in aluminium of via warmtetapijten die door thermostaten worden geregeld. U kan uiteraard ook een professionel materniteit gebruiken.

Via een sonde met een sensor, kan dit type thermostat de temperatuur exact instellen. Dit is een ideale omstandigheid om uw jonge beschermelingen een goede start te geven.

 

Materniteit VC46/C

Lijst van leeftijden/termperaturen

GEBOORTE - 38 °

2° DAG - 35 °

3° DAG - 32 °

5° DAG - 28 °

10° DAG - 22 °

NA 15 DAGEN - MIN 18 °

De kwartels van verschillende leeftijden mogen niet gemengd worden om vertrappeling of verstikking aan de voederbakken te vermijden.

Wanneer de kwartels opgroeien mag men hen water geven op een temperatuur van 20 graden. Het is vanzelfsprekend dat dit water proper moet gehouden worden en elke dag moet worden ververst

IHet is aan te raden om het waterniveau aan te passen aan de leeftijd van de kwartels of aan het model van de drinkbak. Het best worden PVC drinkbakken genruikt van 1 liter of 0.75 ltr met een boord die de 5 mm niet overtreft.

 

Drinkbak voor kwartels : ART : 1983A

Betreffende de voeding, moet deze meteen worden geïntroduceerd. De voedingszakken voor de kuikens izijn verkrijgbaar in de betere voedingszaken. Bij ons vindt u het gamma show 1, kleine korrels of delit kwartelskuikens, fazantachtigen nr.1.

Men scheidt het best de voeding van het drinken om te vermijden dat de kwartels hun bek schoonmaken in het drinkwater.

Een verlichting is aanwezig in de materniteit en functionneert 24 op 24. Kwartels die licht missen zullen een piramide vormen waarbij de onderste kuiken zullen stikken. Een kleine TL-lamp van 18 W volstaat of de warmtelampen in uw materniteit indien die voorzien zijn.

Laat de kuikens de eerste drie dagen zoveel mogelijk met rust. Stoor ze enkel om ze te voederene. Pas nadien mag men beginnen met schoonmaken.

Daarom is het aangeraden om over twee materniteiten te beschikken. Het volstaat om uw kartels van de ene naar de andere materniteit over te brengen zodat men de schoonmaak kan uitvoeren zonder de dieren te storen.

Na 10 tot 4 dagen, zijn uw kuikens klaar om de materniteit te verlaten en te verhuizen naar een andere plaats dat meer aangepast is aan hun groei. (ArtVC48)

Na 10 dagen hebben de kwartels hun pluimen en kunnen ze temperaturen verdragen in de buurt van 24 graden. De materniteit kan nu grondig gepoetst worden. Een hoge druk straal volstaat meestal wel om de mestsporen los te maken. te wassen. De materniteit is nu klaar voor de volgende productie.

 

Enkele foto's van materniteiten die wij verkopen

HOOFDSTUK 10 - HET VESTMESTEN

De kwartels zijn reeds bijgekomen in de materniteit. Hun gewicht komt nu op 60 gr na een tiental dagen. Het belangrijkste is de juiste eieren in de goede broedmachines te plaatsen en ziehier het resultaat.

cailleteau 10 jours

Een kwartel van 10 dagen oud

Het wordt tijd om de kwartels in hun gepaste kooi te plaatsen (artVC48) zodat we ze kunnen vetmesten. De kooien zijn voorzien van een automatische drinkbak, een voederbak en een mestbodemplaat.

Ze verblijven in hun kooien gedurende 5 weken om hun doelgewicht te bereiken van 250 gr.(slachtgewicht) Ze zouden een gewicht moeten hebben van ongeveer 180 gr zodat ze klaar zijn om te koken.

Het is steeds interessant om de mooiste exemplaren te behouden. Deze kunnen als kweekkoppels verkocht worden en leveren een betere prijs op bij verkoop.

De kwartels worden met meel gevoed tot aan de leeftijd van 1 maand. Het meel wordt snel vervangen door voeding van de tweede leeftijd. (vetmestvoeding). Deze wordt dan ook de enige voeding na vijf weken.

Het is erg belangrijk om na te controleren of de drinkbakken erg proper blijven. Het is noodzakelijk om ze iedere week te onsmetten. Men vult een emmer met warm water, bleekwater en een beetje afwasmiddel en schuurt hiermee de drinkbakken schoon (lifest met een harde borstel). Vergeet de bakken niet grondig te spoelen voor u de bakken terugplaatst. Vergeet ook nu te controleren of de drinkbakken nadien nog functioneren.

In een kooi van ongeveer een halve vierkante meter, kan men 35 kwartels plaatsen met een maximum van veertig exemplaren. Dit is het ideaal want de eetbakken bevatten ongveer een kilogram voer en de kwartels eten op het einde van hun vetmestperiode ongeveer 35 gr per dag.

Men mag zich aan een sterftegraagd van 2 % verwachten wat veroorzaakt kan worden dooor :

- Te zwakke kwartels

- Onderlinge duels

- Na een sprong tegen de bovenste tralies van de kooien. Dit kan gebeuren als het licht wordt opgezet of als de dieren worden opgeschrikt door een onbekende bezoeker.

Het is wenselijk om de periode van licht te verlengen waardoor het best is om het licht op te zetten vooraleer de duisternis intreedt. Hierdoor zijn de dieren ervan overtuigd dat er nog steeds daglicht is.

Voorzie ongeveer18 uur licht per dag. Hierdoor gaan de kwartels gemakkelijker eten en winnen ze sneller gewicht.

Als extraatje kan men ook een kleine nachtlamp plaatsen om zo veel problemen te vermjden en vooral stress weg te nemen.

Men moet tijdens tijdens het vetmesten steeds een temperatuur van ongeveer 20 graden behouden. Vermijd temperaturen van minder dan 18 graden anders beginnen de kwartels aan de rui wat de groei zou kunnen remmen.

Men moet ongeveer 800 gr per vetgemeste kwartel voorzien. Pas als de kwartels een gewacht hebben van 180 gram zijn ze klaar voor consumptie.

patée d'élevage

Pagina voor voeding van kuikens, vetgemeste kwartels en kweekkwartels.

 

Tabel van tijd/gewicht/voeding

VOORBEREIDING VAN DE VOEDING : AANTAL WEKEN-GEWICHT IN GRAM PER KWARTEL

GEBOORTE - 12 gr
1° WEEK - 50 gr
2° WEEK - 110 gr
3 ° WEEK - 165 gr
4 ° WEEK - 200 gr
5 ° WEEK - 250 gr

Vanaf 6 weken, volgt het gewicht een gewichtscurve die minder interessant is voor de kweker behalve wanneer de kweker de kweekkoppels wenst te verkopen.

 

Kwartels van 5 weken

cailles de +/- 5 semaines

HOOFDSTUK 11 - HET AFVAL

Wanneer u 35 kwartels in een kooi plaatst van een halve vierkante meter, kan u zich permitteren om wekelijks de mestplaten schoon te maken. Tenminste als het niet te warm is. Echter wanneer het erg wamr is, dient men over te gaan tot tweemaal per week om de mestplaten te cleanen. U begrijpt wellicht wel waarom.

Het afval kan in de tuin als bemesting worden gebruikt op voorwaarde dat men hiermee niet overdrijft. Deel dus gerust de mest uit bij uw collega-tuiniers. Het gemakkelijkste is de toestemming vragen aan landbouwer om de mest te storten in een mesthoop.

De mest is bijzonder rijk aan sporenelementen en de landbouwer zal dit niet weigeren als er af te toe een doosje eieren bij geleverd wordt als bedankje.

HOOFDSTUK 12 - DE SLACHT

De kwartels zijn nu zoals gewenst. Het moment is gekomen om ze te slachten.

Het is aan te raden om de laatste avond geen voeding meer te geven waardoor het gemakkelijker wordt om de ingewanden te verwijderen. De kwartels worden uit hun kooi gehaald en een transportmand geplaatst.

Voorize kleine kegels met een hoogte van 15 cm en een diamter van 10 naar 4 cm. Zet er een twaaltal klaar op een stelling.

Neem een kwartel in de hand en plaats de vogel in de electronarcose. Het wordt een elektrische verdoving. Plaats het dier in de kegel en knik het hoofd af met een keukenschaar en laat het dier gedurende vijf minuten uitbloeden.

Het gebruik van de kegels is erg praktisch omdat de kwartels erin vastzitten, de huid wordt niet blauw want er wordt niet wild met vleugels gefladderd.

HOOFDSTUK 13 - HET OPWARMEN

Het nodige materiaal voor deze actie zijn de volgende :

- een warmteplaat op gas

- een grote kookpot

- een thermometer - Art : Thermometer 74264 - onmisbaar bij het koken

Breng het water op een temperatuur van 68 tot 72 graden. Regel de temperatuur dat ze stabiel blijft.

Plaats de gekuiste kwartel (geen bloed meer) bij de poten in de warme pot zodat alle pluimen ondergedompeld zijn in het water. Dit gedurende een 20-tal seconden. Opgepast voor de temperatuur want als die meer dan 72 graden is, kan de huid van de kwartels schuiren tijdens het pluimen. Om tijd te winnen kan u meerdere kwartels per keer onderdompelen.

HOOFDSTUK 14 - Het vochtig ontpluimen

Pluimmachine met aangepaste tappen voor kwartels.

Methode :

Neem de rug van de kwartels, maak een kwartslag met de eerste vleugel en een halve slag met de tweede vleugel. Neem de borst, de onderkant van de rug, de poten en de achterkant door de pluimmachine en uw kwartels is ontpluimd. Werk met de hand de laatste pluimen weg. De tijd om te ontpluimen neemt ongeveer 30 seconden in beslag.

Onze tip : gebruik de pluimmachine : art: 1853A.

plumeuse cailles

HOOFDSTUK 15 - De droge pluiming

De droge pluimmachine Junior. Deze machine wordt vooral gebuikt voor het pluimen van fazanten, duiven, ... De capaciteit is ongeveer 45 fazanten per uur. Zij wordt verstuurd met een box, een oliepomp, een handleiding en een instructie. De demo-CD kan u opgestuurd worden voor de aankoop van de machine zodat u de prima werking van deze machine kunt zien. Door het gebruik van de pluimmachine Junior geeft u een extra commerciële waarde aan uw wild. De kracht bedraagt 550 W ; Spanning 220 V ; gewicht +/- 45 kg ; 7 platen in RVS.

Foto : Droge pluimmachine

Om een industriële pluimmachine aan te kopen neemt u best contact met ons op zodat wij een prijsopgave kunnen maken. Deze machines worden gebuit door bedrijven die een zekere omzet generen en die een zeker kwaliteit willen garanderen bij de verkoop van hun produkten.

Indien u dergelijk materiaal wenst te gebuiken, moet u uiteraard niet de kookactie ondernemen want zoals de naam het zelf zegt, handelt hier over een droge pluimactie.

Het zijn hier dunne cylindrische platen die draaien en laterale bewegingen maken waardoor de pluimen geknipt en uitgerukt worden in kleine bolletjes.

De kwartels is meteen promper en goed voor verkoop.

Voor de kleine familiale kweek is het goedkoper om de kwartels op te warmen en te pluimen met een machine die aangepast aan de vorm van de kwartels. Wij hebben hiervoor een machine in huis die excellente resultaten garandeert.

Plumeuse à sec caille

HOOFDSTUK 16 - HET FILLEREN

Wanneer de kwartels gepluimd zijn, leggen we ze op tafel en snijden de poten af met een schaar boven het kniegewrichtje. Ook de nek wordt afgesneden ter hooogte van de borst.

De derde actie is het insnijden tussen het heupbeen tot aan het vorkbeen. Zo krijgt u een opening die groot genoeg is om met uw vingers de ingewanden te verwijderen.

 

Samenstelling van de ingewanden :

- Darmen, slokdarm, lever, nieren, maag, pancreas

Samenstelling van genitale organen :

- Voor de haan : de testikels + kanalen

- Voor de hennen : de eierstokken, uterus, vagina,...... .

Samenstelling van ademhalingsorganen :

- logen, brochien, verschillende luchtzakken, .....

HOOFDSTUK 17 - DE SCHOONMAAK

De kwartels worden in een bak geplaats die gevuld is met warm water (38 graden) waarbij een lepels azijn mag toevoegen waardoor de schoonmaak duidelijk gemakkelijker wordt. Neem de kwartels één voor één en houdt ze onder stromend water met de vingers aan de binnenkant. Controleer ook of alle ingewanden verwijderd zijn.

HOOFDSTUK 18 - UITDRUPPEN

De kwartels laten we uitdruppen gedurende een uur. Vevolgens worden ze afgedroogd door middel van een keukenhanddoek. Plaats ze op een plaat en voorzie ze van een folie vooraleer ze in de frigo te plaatsen. Zonder de folie zou de huid van de kwartel uitdrogen en verliest zo een deel van de commerciël waarde. Dit moet snel gebeuren want het vlees kan nu snel rotten en zeker bij een natuurlijke kweek moet het vlees erg snel in de koelruimte terecht komen.

HOOFDSTUK 19 - DE VERKOOP VAN UW KWEEKPRODUCTEN

De verse eieren worden bijzonder gewaardeerd daar zij een veel betere smaak hebben dan bv kippe-eieren.
Hard gekookt voor het aperitief of vergezeld van een saus op een koude schotel. De kwarteleieren zijn altijd een succes.

Ook bij een racletteschotel kunnen kwarteleieren geserveerd worden. Uw gasten zullen verrukt zijn over de vondst. Dit alles is nog een klein deel van de culinaire mogelijkheden.

Ze worden vrij snel stteds verkocht in doorzichtige dozen van 18 eiereren die wij ook op voorraad hebben en op verzoek kunnen verkregen worden.

Betreffende de bevruchte eieren, kan u rekenen op grote interesse van andere kwekers die de eieren zeker zullen willen overkopen.

De kuikens die een 10-tal dagen oud zijn kunnen aan amateur-kwekers verkocht worden daar deze meestal geen broedmachine beschikken. Op die leeftijd hebben de kwartels al hun eerste pluimen en kunnen reeds een temperatuur van 24 graden verdragen waardoor ze kunnen vervoerd worden.

Foto van kuikens van 10 dagen

De kweekkwartels worden uiteraard duurder verkocht dan de slachtkwartels. Vanaf 6 weken zijn de kweekkoppels klaar voor het leggen.


Foto van kweekkwartels

De slachtkwartels die klaar zijn om te koken worden in schalen verpakt. Er zijn verscheidene afgeleide produkten van kwartelvlees zoals pastei, terrines,....

HOOFDSTUK 20 - PROPHYLAXIE

In gesloten ruimtes waar een grote hoeveelheid van dieren bijeen zit, is er steeds een kans op besmetting of een ziekte. Zet dus alles op alles om deze te vermijden.

In alle kweekruimte zou de voornaamste taak van de kweker het proper en hygienische houden van de kweekplaats moeten zijn. Iedere kweekronde zou moeten gescheiden van een tijdje zonder activiteit in de kooien. Alle accessoires moeten dan ook na iedere kweek ontsmet worden en uit de kooien worden verwijderd.

De mestplaten en alle andere accessoires moeten gepoetst worden en nadien nog behandeld worden met een ontsmettingsmiddel zoals Virkon.

De kwartels zijn vrij resistent tegen ziektes waardoor er geen vaccins worden toegediend bij het kweken.

De in de handel beschikbare voeding bevat reeds enkele anit-coxydose elementen, een extra aan vitamines en soms ook anti-biotica. Laat u dus inlichten door uw leverancier van de voeding.

Ook dient de kweker er vooral voor zorgen dat de kwartels geen bezoek krijgen van ratten, muizen die dragers zijn van diverse ziektes. Mocht u ondanks alle voorzorgen toch nog problemen hebben, dan kan een veearts u wellicht van dienst zijn.

HOOFDSTUK 21 - BESLUIT

Deze gids is geen wetenschappelijk werk maar een methode die de slaagkansen van een familiale kweek een grote kans op slagen geeft zonder dat er grote investeringen aan te pas komen.

De gids is vooral bedoeld voor toekomstige kwekers die met vele vragen zitten maar nauwelijks antwoorden krijgen. Ik nodig u ook uit om de fora te bezoeken die handelen over de kweek van pluimvee want dat zijn meestal schatten van informatie..

Indien u een kweekprogramma wenst op te starten, kan u steeds bij os terecht met uw vragen. Ik raad u aan om materiaal aan te kopen dat het best aanleunt bij uw kweekwensen.Al onze broedmachines hebben een garantie van 2 jaar. Het onderhoud en herstellingen worden in ons eigen atelier uitgevoerd waardoor uw machine niet naar de fabrikant moet worden opgestuurd voor een herstelling.


Voor la Belle Caille de Blé - Lhotellerie Fernand

Copyright 2005 (alle rechten voorbehouden) voor foto's et info zie site

Het is verboden teksten en foto's te gebruikenvoro andere doeleinden dan particulier gebruik

Zelfs gedeeltelijk copie is verboden